Tag Archives: Kadokawa Shoten

Tai-Madou Gakuen 35 Shiken Shoutai Anime Staff & Character Designs Revealed

Kadokawa Shoten’s July 2015 issue of Dragon Age has revealed the staff and character designs for the upcoming Tai-Madou Gakuen 35 Shiken Shoutai TV anime.
Continue reading Tai-Madou Gakuen 35 Shiken Shoutai Anime Staff & Character Designs Revealed

Advertisements